Використання фторопластових фільтруючих елементів у біотехнологічному виробництві антибіотичних речовин

  • Калюжная Ольга Сергіївна НФаУ

Анотація

У роботі показана перспективність подальших досліджень щодо використання пористих фільтрів на основі фторопласта у виробництві антибіотичних речовин.

 Аналіз досліджень виявив актуальність проблеми антибіотикостійкості інфекційних агентів, у зв’язку з цим виникає необхідність розробки нових видів антибіотиків або вдосконалення існуючих.

Сьогодні основним методом отримання нових антибіотиків є біосинтез, який здійснюється ферментацією відповідного мікроорганізму, а завершальним етапом будь-якого біотехнологічного виробництва є виділення цільового продукту з живильного середовища та його очищення. Початковим етапом виділення продукту є фільтрація за допомогою фільтрів різної конструкції. Серед великої кількості конструкцій фільтрів та фільтрувальних елементів різних композицій, що пропонуються на ринку, ми зупинились на фторопластових фільтруючих елементах.

Нами вивчено антимікробну активність культуральної рідини P. аeruginosa двома методами - методом перпендикулярних штрихів та двократних розведень. Результати досліджень показали, що після фільтрації антимікробна активність дещо збільшилась, що може бути обумовлено концентруванням клітин та, відповідно, виділенням більшої кількості антимікробних речовин клітинами мікроорганізму P. aeruginosa. 

Опубліковано
2020-12-07