Аналіз сучасних методів і приладів для вимірювання твердості ґрунту

  • Зубко Владислав Миколайович СНАУ

Анотація

В статті описано вплив твердості ґрунту на розвиток сільськогосподарських культур починаючи від проростання та до формування врожаю. Названо основні фактори, які впливають на формування не бажаного явища в ґрунті, так званої плужної підошви. Викладено аналіз сучасних існуючих методів і засобів визначення та вимірювання твердості ґрунту, як вітчизняного так і іноземного виробника, починаючи від лабораторних методів і закінчуючи ґрунтовими сканерами.

Найбільш поширені в наш час твердоміри Горячкіна, Качинського, Голубєва, Ревякіна, Висоцького, Оганесяна.  У дослідницькій практиці східно-європейських країн також використовували велику кількість пенетрометрів (Кіріце, Кунце, Флореску-Зелінгера, Гетко, Боріша та інших). Також розглянуто нові прилади, які дозволяють вести вимірювання в режимі безперервної реєстрації одночасно з обробітком ґрунту, вимірювати вологість і деякі інші показники, акумулювати результати, статистично і графічно їх обробляти. Це твердоміри американського і голландського виробництва, які серійно випускаються, а також твердоміри зі Словаччини і Швеції. Подібні розробки ведуться і в Україні (М.М Сурду, В.В. Медведєв).

Однак більш повну інформацію може дати безперервний вимір твердості поля з кореляцією по щільності ґрунту, накладкою координат по GPS і побудова електронних карт щільності ґрунту.

Питання твердості ґрунту було і є актуальним, тому що від цього залежить формування врожайності і відповідно прибуток фермерів. Таким чином, існує актуальне завдання вдосконалення методів і засобів вимірювання твердості ґрунту.

Піднято питання про розробку більш дешевшого методу, на відміну від ґрунтових сканерів, для визначення плужної підошви, але ж не менш ефективних від них.

Опубліковано
2020-12-07